Vértesi Natúrpark növényvilága

A Vértes fajokban gazdag, változatos növényvilága elsősorban a terület földrajzi elhelyezkedésének, geológiai felépítésének, földtörténeti múltjának köszönhető. Mint a Dunántúli-középhegység tagja a Bakony és Gerecse között foglal helyet. Természetföldrajzi szempontból a Bakonytól a Móri-árok, a Gerecsétől a Szár–Tatabányai-törésvonal választja el. A növényfajok elterjedése szempontjából azonban a határok nem itt húzódnak. A Bakony és a Dél-Dunántúl szubmediterrán és atlanti elterjedésű fajai nagyrész a Vértesben is elfordulnak. Így a két hegység növényvilága is nagyon hasonló.