Gerinces állatvilág

A tájegység jellemzőjeként emlegetett változatosság a növény- és állatvilág megfigyelésekor is nagyon szembetűnő, hiszen alföldi és középhegységi tájak egészen speciális és ellentétes környezeti igényű délvidéki és alhavasi fajait találjuk sokszor igen kis távolságra egymástól.

A Vértest alkotó kőzetek és az éghajlat hatására kialakult jellegzetes talajok, valamint a földrajzi elhelyezkedés határozzák meg a hegységre jellemző növénytakarót. E törvényszerűség alapján kialakult növénytársulások viszont az állatvilág jellemző együtteseit szabják meg.