Az Alapítvány neve: Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány
Az Alapítvány rövidített neve: Pro Vértes Közalapítvány
Az Alapítvány székhelye: 8083 Csákvár, Kenderesi u. 033/7. hrsz. Geszner-ház
Az Alapítvány jelmondata: "A Természet szolgálatában"

 

A Közalapítvány jogelődje, a Pro Vértes Természetvédelmi Alapítvány 1991-ben jött létre a Vértesben és környékén jelentkező természetvédelmi feladatok non-profit keretek között történő megoldására. 1994-ban alakult át közalapítvánnyá, 1998 óta pedig kiemelten közhasznú szervezetként működik. 


Az Alapítvány célkitűzései:

Mivel természeti környzetünk állapota gyorsuló ütemben romlik, és a tulajdonváltozások során a még természetes állapotban levő területek nagysága  is vészesen csökkenhet, elkerülhetetlen új, hatékony természetvédelmi módszerek keresése. 
A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány legfőbb célkitűzése olyan természetvédelmi kezelő szervezet kialakítása, amely az állami és társadalmi természetvédelmi szervekkel, valamint önkormányzatokkal együttműködve védett területek kialakítását és kezelését látja el. A legfontosabb feladat új védett területek kialakításában való aktív szerepvállalás és a tulajdonváltozások során veszélybe került természetvédelmi értékek megóvása akár élőhelyük megvásárlásával, akár egyéb módon.

A Vértesben és közvetlen környékén lévő még természetes állapotú erdők, láprétek és löszpuszták nem kerülhetnek több száz, a természetvédelem célkitűzéseivel ellentétes érdekű tulajdonos kezébe, mert az egyenlő lenne a megsemmisülésükkel. E területek megvásárlása mellett fontos olyan működőképes ökológiai szempontú, tehát hagyományosan környezetkímélő extenzív gazdálkodási tervek kidolgozása és megvalósítása, melyek a természetvédelem érdekeit nem sértik, és hozzájárulnak a területek hosszú távú fenntartásához. 
A természetvédelmi tevékenység mellett az Alapítvány további kiemelt célkitűzése a térségben található jelentős kulturális értékek, műemlékek megóvása, újjáépítése, valamint hasznosítása.

Mindezen tevékenységek megmentéséhez és megismertetéséhez szükséges tudományos kutatások, ismeretek és tapasztalatok eredményeit az alapoktatásba való beépítéssel hasznosíthatók. Ezen célkitűzés megvalósításához biztosít kiváló lehetőséget a Csákváron felépített Geszner-ház. A természetvédelmi, műemlékvédelmi tevékenységgel biztosítható a Vértes térség értékeinek hosszú távú fenntartása, és erre épülő hasznosítás az idegenforgalom fejlesztésével érhető el, az itt élők életminőségének javítása érdekében.

Ezért az Alapítvány aktívan szerepet vállal a térségbeli önkormányzatokkal együttműködve az egyéb természetvédelmi és idegenforgalmi projektek szervezésében, lebonyolításában. 

A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

  • Tudományos tevékenység kutatása
  • Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • Kuturális örökségvédelem, műemlékvédelem
  • Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem