A Társaság neve: Pro Vértes Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
A Társaság rövidített neve: Pro Vértes Nonprofit Zrt.
A Társaság székhelye: 8083 Csákvár, Kenderesi u. 033/4. hrsz. Geszner-ház
Az alapítása éve: 2008

A társaság tevékenysége

A Pro Vértes Nonprofit Zrt. legfontosabb célkitűzése a Vértesi Natúrpark és környéke természeti és kultúrtörténeti, kulturális értékeinek védelme, hagyományainak megőrzése és mindezek idegenforgalmi térségfejlesztési szempontú hasznosítása. A természetvédelmi oltalom alatt álló valamint természetvédelmi szervek tulajdonában, vagyonkezelésében álló területeken természetvédelmi kezelési, természetgazdálkodási, kutatási oktatási, ismeretterjesztési feladatok folytatása.

Ennek érdekében Pro Vértes Nonprofit Zrt. az alábbi tevékenységeket végzi:

 • A Vértesi Natúrpark területeinek természetvédelmi kultúrtörténeti szempontú megőrzése, élőhelyeinek, élőlényeinek kultúrtörténeti értékeinek védelme, rekonstrukciója és fejlesztése
 • A természetvédelmi szervek tulajdonában vagyonkezelésében álló területek hosszú távú fenntarthatóságának érdekében, ökológiai szemléletű természetgazdálkodási tevékenység folytatása, mely magában foglalja speciális erdő-, mező-, vad-, vízgazdálkodási feladatok elvégzését, őshonos háziállatok tenyésztését, hasznosítását.
 • A térség természettudományos szempontú kutatása, a kutatás eredményeinek alkalmazása a természetvédelmi munka során.
 • Természetvédelmi kutatási, ismeretterjesztési tevékenység fejlesztésére a helyi természetvédelmi központ működtetése fejlesztése.
 • Térségi, illetve szakmai konferenciák szervezése, illetve helyszín biztosítása.
 • Oktatási tevékenység elősegítése céljából gyakorlati bemutatók, előadások vetélkedők, rendezvények szervezése.
 • Különböző oktatási intézmények tanulói részére gyakorlati hely biztosítása, szakdolgozatokhoz, diplomadolgozatokhoz szakmai, gyakorlati segítség nyújtása.
 • A Vértesi Natúrpark látogatóközpontjának, valamint a Boglártanya erdei iskola működtetése.
 • A gyakorlati természettudományos ismeretek megszerzéséhez tanösvények kiépítése és fenntartása, táborok szervezése az oktatási lehetőségek kiszélesítésére.
 • Ismeretterjesztő kiadványok, könyvek megjelentetése, forgalmazása.
 • A Vértesi Natúrpark tudományos ismereteinek bővítése érdekében a térséggel foglakozó publikációk gyűjtése rendszerezése.
 • Műemlékek, kulturális és építészeti, valamint népi értékek, hagyományok megmentése, fenntartása, ezzel összefüggő rendezvények szervezése a térségfejlesztés szempontjai szerint, az itt élő emberek életminőségének javításával és munkalehetőségek teremtésével.
 • A népi kismesterségek újjáélesztése, fejlesztése termékeinek forgalmazása.
 • Természeti turizmus támogatása, a gyakorlati megvalósítás feltételeinek kidolgozása, megvalósítása.
 • Természetjáró, kulturális, lovas és egyéb tematikus utak fejlesztése, gondozása, karbantartása.
 • Aktív szerepvállalás a Vértesi Natúrpark, a Velencei-tó Vértes Kiemelt Térség és egyéb szervek projektjeinek lebonyolításában, kivitelezésében, a Natúrpark fejlesztése érdekében.

 

A fentiek alapján a Pro Vértes Nonprofit Zrt az 1997 évi CLVI. 26. § valamint az 1996. évi LIII. tv.61 §. alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 •  tudományos tevékenység, kutatás
 •  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 •  műemlékvédelem
 •  természetvédelem, állatvédelem
 •  információ nyújtás

 

A társaság feladata

A Pro Vértes Nonprofit Zrt legfontosabb feladata a Vértesi Natúrpark és környéke természeti és kultúrtörténeti, kulturális értékeinek védelme, hagyományainak megőrzése és mindezek idegenforgalmi térségfejlesztési szempontú hasznosítása. A természetvédelmi oltalom alatt álló valamint természetvédelmi szervek tulajdonában, vagyonkezelésében álló területeken természetvédelmi kezelési, természetgazdálkodási, kutatási oktatási, ismeretterjesztési feladatok folytatása.

 

Természetvédelmi feladatok

A Vértesi Natúrpark területeinek természetvédelmi célú őrzése, élőhelyeinek védelme, rekonstrukciója és fejlesztése. A térség természettudományos szempontú kutatása, a kutatás eredményeinek alkalmazása a természetvédelmi munka során. A térség élőlényeinek védelme, megőrzése.

 

Természetgazdálkodási feladatok

A természetvédelmi szervek tulajdonában vagyonkezelésében álló területek hosszú távú fenntarthatóságának érdekében, ökológiai szemléletű természetgazdálkodási tevékenység folytatása, mely magában foglalja speciális erdő-, mező-, vad-, vízgazdálkodási feladatok elvégzését őshonos háziállatok tenyésztését, hasznosítását. A természetgazdálkodásai tevékenység során keletkező speciális, magas élvezeti értékű helyi termékek készítése forgalmazása.

 

Kutatási feladatok

Természetvédelmi kutatási, ismeretterjesztési tevékenység fejlesztésére helyi természetvédelmi központ működtetése fejlesztése. A központban kialakított szálláshelyek hasznosítása, megteremtve ezzel a kutatók, természetvédelmi szakemberek és az idelátogató csoportok számára a hosszabb idő eltöltését a térség kutatásának és megismerésének céljából. Térségi, illetve szakmai konferenciák szervezése, illetve részükre helyszín biztosítása.

 

Oktatás, szemléletformálás, információnyújtás

Oktatási tevékenység elősegítése céljából gyakorlati bemutatók, előadások vetélkedők, rendezvények szervezése. Különböző oktatási intézmények tanulói részére gyakorlati hely biztosítása, szakdolgozatokhoz, diplomadolgozatokhoz szakmai gyakorlati segítség nyújtása. A Vértes Természettudományos Múzeum és Bemutatóhely valamint a Boglártanya Erdei Iskola működtetése. A gyakorlati természettudományos ismeretek megszerzéséhez tanösvények kiépítése és fenntartása, táborok szervezése (táborozók ellátása, elszállásolása) az oktatási lehetőségek kiszélesítésére. Ismeretterjesztő kiadványok könyvek megjelentetése, forgalmazása. A Vértesi Natúrpark tudományos ismereteinek bővítése érdekében a térséggel foglakozó publikációk gyűjtése rendszerezése.


Kultúrtörténeti értékek megőrzése fejlesztése

Műemlékek, kulturális és építészeti valamint népi értékek, hagyományok megmentése, fenntartása, ezzel összefüggő rendezvények szervezése a térségfejlesztés szempontjai szerint, az itt élő emberek életminőségének javításával és munkalehetőségek teremtésével. A népi kismesterségek újjáélesztése, fejlesztése termékeinek forgalmazása.

 

Térségfejlesztési feladatok

Aktív szerepvállalás a Vértesi Natúrpark a Velencei-tó Vértes Kiemelt Térség és egyéb szervek projektjeinek lebonyolításában, kivitelezésében a natúrpark fejlesztése érdekében. Természeti turizmus támogatása, a gyakorlati megvalósítás feltételeinek kidolgozása, megvalósítása. Vallási, természetvédelmi, kulturális, lovas és egyéb tematikus utak fejlesztése, gondozása, karbantartása.