A kihirdetés éve: 2011.
Területe 8 településen 177 ha, lakossága 2800 fő.
Települései: Alsómocsolád, Ág, Csikóstőttős, Gerényes, Kárász, Kisvaszar, Köblény, Szalatnak.
Képviselője és működtetője a Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület
Honlapja:
www.alsomocsolad.hu
www.csikostottos.hu

 

 

 

Előzmények

A Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület 2010 szeptemberében alakult meg. Az Egyesület munkájával hozzájárul a gazdasági és társadalmi fejlődéshez, melybe beletartozik a mezőgazdaság, a kézművesség, és a turisztikai szolgáltatások kialakítása, összehangolása, fejlesztése. Tevékenységének fontos eleme a falumegújítás és területi tervezés, a nevelés és a képzés, az információ átadás és kísérleti projektek megvalósítása. A Natúrpark név használatát biztosító oklevelek átadására 2011. október 28-án, pénteken került sor az alsómocsoládi Konferencia Központban.

 

Természetföldrajzi, természeti és táji jellemzői

A Natúrpark települései a Dunántúli-dombság területén, ezen belül főként a Tolnai-dombsághoz tartozó Völgységben és az Észak-Zselicben találhatók. Mindkét tájegységre jellemzőek az eróziós-deráziós völgyek, ám ezek gyakorisága különböző: az Észak-Zselic erősen és közepesen, a Völgység gyengén tagolt domborzatú. Nemcsak a dombok gyakorisága, de magasságuk is az Észak-Zselicben jelentősebb. Legmagasabb pontjaik a Hollófészek (358 m) és a Hegytető (353 m). A dombok magját túlnyomó részben finomszemcsés pannóniai üledékek alkotják, melyeket a hátakon lösz, a völgyekben deluviális képződmények takarnak. A Natúrpark délkeleti szeglete a Kelet-Mecsek területére nyúlik, melynek jura, illetve alsó-kréta tengeri eredetű kőzetei is kibukkanak a fiatalabb üledéktakaró alól.

 

Kulturális és társadalmi jellemzői

A falvak népessége 400 fő körüli, csupán Csikóstőttős lakossága haladja meg az 500 főt.

 

A Hét Patak Gyöngye Natúrpark jelene és eredményei:

 • Elkészült a Hét Patak Gyöngye Natúrpark turizmusfejlesztési terve.
 • A Pécsi Tudományegyetem közreműködésével kialakult a nyolc települést összekötő tematikus út (megújuló energiák hasznosítását bemutató), „Energia ösvény” koncepciója.
 • Felmérésre kerültek a 8 település környezeti, épített és kulturális adottságai, társadalmi környezete, turisztikai jellemzői. Utóbbival elkészült egy turisztikai adatbázist is.
 • Alsómocsoládon a 2012-es évben párhuzamosan futott két, Fiatalok Lendületben Program keretében megvalósult pályázat (“Ezerarcú” Alsómocsolád, Globalizáció és lokalizáció – Környezettudatosság a mindennapokban Alsómocsoládon), melyek népszerűsítését a Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület is támogatta.
 • A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012-ben elnyert támogatásával megjelent a Hét Patak Gyöngye Natúrpark ökoturisztikai kincseit és szolgáltatásait bemutató kiadvány.

 

A Hét Patak Gyöngye Natúrpark céljai és jövőképe

A természeti és kulturális örökség megőrzésében, védelmében való közreműködés, a gazdasági és társadalmi fejlődéshez való hozzájárulás, melybe bele tartozik a mezőgazdaság, a kézművesség, és a turisztikai szolgáltatások kialakítása, összehangolása, fejlesztése falumegújítása és területi tervezés, nevelés, képzés, információ átadás és kísérleti projektek megvalósítása.

 

A natúrpark főbb turisztikai célpontjai:

 • Az ági Vágyom-völgy sziklaalakzata; szurokerdeje,
 • Az alsómocsoládi Sztankovánszky kastély és a római katolikus templom.
 • A csikóstőttősi római katolikus templom és a helyi védettségű téglapajták és fa tornácoszlopok.
 • A pusztaszentegyházi régészeti lelőhely.
 • A gerényesi római katolikus és az evangélikus templom romjai és a helyi védettségű téglapajták, téglapincék.
 • A kárászi vízimalom, valamint a bodnár és a borbélyműhely.
 • A kisvaszari Esterházy kastély udvara, valamint a római katolikus templom.
 • A kisvaszari kútházak.
 • A köblényi római katolikus templom és a Csonka-kereszt.
 • A köblényi eperfasor.
 • A szalatnaki római katolikus templom és a löszfalba vájt borospincék.

​Főbb programok: 

 • Alsómocsolád 
  Palacsintás Király Fesztivál (július 1. szombatja),
  Szüreti Fesztivál (szeptember 1. szombatja).
 • Csikóstőttős
  Szüreti Felvonulás
  Szilveszteri Futás és Óévbúcsúztató.
 • Gerényes,          húsvéti tojáskereső.
 • Kárász,              mangalicavágás kárászi módra (december vége).
 • Kisvaszar,          hagyományőrző Romanap (augusztus).
 • Szalatnak,         Terített asztal” rendezvénysorozat.

Tudja-e?

Párizs mellett az alsómocsoládi Interaktív Tárházban található meg a híres Foucault-inga.