Magyarországon jelenleg 13 natúrpark található: Írottkő Natúrpark, Vértesi Natúrpark, Cserhát Natúrpark, Szatmár-Beregi Natúrpark, Hét Patak Gyöngye Natúrpark, Gerecse Natúrpark, Koppányvölgy Natúrpark, Körösök Völgye Natúrpark, Pannontáj-Sokoró Natúrpark, Szigetköz Natúrpark, Felső-Bácska-Homokhát Natúrpark, Kapos-hegyháti Natúrpark, Tápió Natúrpark

 

 

 

A natúrparkok főbb tevékenységi területei a "Négypilléres Modell" alapján a következők: 

  • 1. pillér: A természeti és kulturális örökség védelem
  • 2. pillér: Környezeti nevelés, szemléletformálás
  • 3. pillér: Turimzus és pihenés
  • 4. pillér: Vidékfejlesztés

A magyar natúrparkok legfontosabb jellemzői:

  • Jellemzően összetartó táji egységet alkotnak, tájképi szempontból harmonikusak, vonzók
  • Gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkeznek, melyek egy része országos és/vagy helyi szintű természetvédelmi oltalom alatt áll
  • A natúrpark területét érintő tevékenységek, fejlesztések tervezése és megvalósítása során a fenntarthatósággal tartják szem előtt, a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok közötti összhangra törekedve úgy, hogy a natúrparkok területén élő lakossággal boldogulása biztosítható legyen, illetve a táj élővilágának életfeltételei javuljanak, fennmaradjanak
  • Alkalmasak a táji, természeti és kulturális örökségen alapuló, azokat bemutató és a fenntartásukhoz hozzájáruló turizmusra, rekreációra, s ehhez rendelkeznek a szükséges turisztikai infrastruktúrával, illetve törekszenek annak kialakítására
  • Létük és tevékenységük a települési önkormányzatok és egyéb helyi, térségi szereplők közötti valós együttműködésen alapul, amit létrehozásuk során hivatalos formában is kinyilvánítanak. Operatív feladataik végrehajtását közösen kialakított és elfogadott célok és stratégia mentén végzik, tevékenységüket, eredményeiket, rendszeresen értékelik. 
  • A natúrpark képviseletére és az operatív feladatok koordinálásra, végrehajtására jogi személyiséggel rendelkező "munkaszervezetet" hoznak létre.

 

A Magyar Natúrpark Szövetség célja és feladatai: 

A Magyar Natúrpark Szövetség legfőbb célkitűzése a magyar vidék természeti, tájképi és kulturális értékeinek megőrzését, bemutatását és gyarapítását, identitásának megerősítését, valamint az ezen értékeket hasznosító gazdaságának fejlesztését támogató natúrpark mozgalom létrehozása és fenntartása Magyarország természeti értékekkel rendelkező térségeiben. A Szövetség célkitűzései között kiemelt helyen szerepel a natúrparkok működéséhez és fejlődéséhez szükséges törvényi szabályozás és támogató eszköztár megalkotásában való részvétel, valamint a natúrparkok közötti folyamatos együttműködés és tapasztalatcsere.

E cél megvalósítása érdekében a MNSZ együttműködésre törekszik a vidékfejlesztés, a természetvédelem és a fejlesztéspolitika állami szervezeteivel, a hasonló célkitűzésű és tevékenységű nem állami szervezetekkel és az európai, kiemelten a Kárpát-medencei natúrpark szervezetekkel, valamint minden olyan állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a MNSZ eredményes működését és céljainak megvalósítását.

Sikeres, a magyar viszonyokra szabott integrált vidékfejlesztési modell (natúrpark modell) kialakítása és elterjesztése. A natúrparkok működésével kapcsolatos hazai és európai tapasztalatok, jó gyakorlatok összegyűjtése, megosztása, megismerése és bemutatása. Részvétel a magyar natúrparkok egységes minősítési rendszerének kidolgozásában.

A Magyarországon működő natúrparkok közös érdekeinek meghatározása és védelme, képviselete hazai és nemzetközi színtereken. A magyar natúrparkok optimális működési és fejlődési feltételeinek biztosításához szükséges belső és külső, állami és civil kapcsolattartás, kommunikáció, hálózati együttműködés. A működő és újonnan induló natúrparkok szakmai támogatása.

A Szövetség céljait támogató szakmai és gazdasági partneri együttműködések, megállapodások megkötése. Térségi, országos és nemzetközi programok, projektek, kommunikációs akciók szervezése. A natúrparkok akcióinak országos szintű összehangolása és támogatása.

A magyar natúrpark mozgalom szakmai hátterének és szakértői bázisának megszervezése, a natúrpark modell megjelenítése a tudományos vita és kutatás műhelyeiben.

A Natúrparkok 4 alappillérére vonatkozóan: A környezettudatos, értékközpontú turizmus és az aktív valamint ökoturisztikai vonzerők létrehozásának ösztönzése és támogatása. A természetvédelem, a környezetvédelem valamint az örökségvédelem jó gyakorlatának terjesztése. A fenntartható, értékközpontú tájgazdálkodás jó gyakorlatának terjesztése. Környezeti nevelés gyakorlati megvalósításának támogatása a natúrparkokban.

Részvétel a natúrparkok működését befolyásoló, és/vagy célkitűzéseit érintő társadalmi párbeszédben.

 

A Szövetség szervezete

Elnök: Básthy Béla, Kőszeg város alpolgármestere

Alelnökök:

Baran Ádám – Körösök Völgye Natúrpark munkaszervezet vezetője
Dr. Horváth Róbert – Szatmár-Beregi Natúrpark programvezetője
Pekár István – Cserhát Natúrpark elnöke, a Szent István Egyetem munkatársa
Dr Szilvácsku Zsolt – Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának oktatója

Ellenőrző Bizottság:

Dr. Vermes László – Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi karának oktatója, a Budakörnyéki Natúrpark Egyesület tiszteletbeli elnöke
Enyingi Tibor – Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft ügyvezetője
Salamon Anikó – RBS Projekt Magyarország Kft ügyvezetője
Ispánné Péter Éva – Cserhát Natúrpark

Elérhetőségek: 

Magyar Natúrpark Szövetség
Levelezési cím: 9730 Kőszeg, Fő tér 2.
(Székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web: http://www.naturparkok.hu/