Települési, vallási emlékek

A sűrűn lakott hegységben nemcsak várak épültek, nemcsak falvak települtek, hanem a középkori szellemi élet és művelődés központjai, kolostorok, apátságok, templomok is. Ezen műemlékek mellett a településekhez illetve a kastély- és kertépítészethez kötődő építményeket mutatjuk itt be. 

Alkategóriák

Monostorok, apátságok, vallási emlékhelyek

Árpád-házi királyaink közül Könyves Kálmán (1095–1116), de különösen Géza (1141–1163) szorgalmazta a szerzetesrendek magyarországi letelepülését. A 12–13. században a világ zajától távol emelt épületeik közül azonban ma már csak néhány műemlék segít elképzelni a gazdagságot, a tökéletes és művészi építészeti kivitelezést és az áldozatkészséget, amelyeket a kor a keresztény vallásosság és művészet szolgálatába állítva tanúsított.

Vallási emlékek, templomok

Közismert tény, hogy a Vértes vidéke egészen a török korig az ország egyik legnépesebb magyarlakta része volt. István király törvénykezése alapján – miszerint minden tíz falu építsen egy templomot – ezek az épületek nehezen értelmezhetők a sok kis népességű falu apró templomaként, sokkal inkább valamely védelmi láncként. Természetesen jelen ismereteink alapján ezeket a kis építményeket, romokat vagy sokszor csak helyneveket most éppen csak megemlítjük, hogy végképp ne tűnjenek el a történelem süllyesztőjében, funkcióikat viszont csak későbbi kutatások erősíthetik meg vagy cáfolhatják.

A kastély és kertépítészet emlékei

A háborús évszázadokat követő, elkeseredett perekkel teli, nyugtalan időszakot az 1700-as évek első évtizedeit már egy csendesebb politikai közhangulat váltotta fel, amely a gazdagodás, az alkotás, a kultúra fejlődésének kiemelkedő korszakát indította el az országban. A régebb óta gyarapodó Esterházyak mellett a hirtelen meggazdagodott Festetichek, Batthyányak, Pálffyak, Károlyiak és Erdődyek óriási vagyonukat elsősorban építkezésekre használták fel. Elhagyva az immár korszerűtlenné vált, hegyen épült várakat, új, pompás – kezdetben barokk, később klasszicista stílusú – kastélyaik számára uradalmaik legszebb lankás pontjait választották.