Vidékfejlesztési programok

Állattartó telep fejlesztése Fornapusztán

VP2-4.1.1.-20

A projekt keretében Csákváron, Fornapusztai állattartó telepünkön egy meglévő istálló energiahatékonysági felújítását, valamint két új marhaistálló létesítését is tervezzük, melyek szürkemarha állományunk részére biztosítanak majd téli szállást. A fejlesztés keretében továbbá karámrendszer kialakítását, út létesítését, valamint eszközök és gépek beszerzését is tervezzük. Egy hálózatra termelő napelemes rendszer beszerzése és beüzemelése is a projekt részét képezi.

Invázív növények visszaszorítása legelő állatokkal, különös tekintettel a vizes területekre

VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17

A projekt K+F+I tevékenysége a vizes vagy vízjárta területeket elárasztó inváziós növények visszaszorításának kutatását szolgálja, különösen az olyan helyeken, amelyek gépekkel nem közelíthetők meg. Az invázív növények legelő állatokkal történő visszaszorításával a folyókat kísérő hullámtereken és a gátakon fosszilis üzemanyag felhasználása nélkül nagy területek megtisztíthatók. Ezzel az árhullámok rövidebb idő alatt tudnak levonulni, ami jelentős mértékben növeli az árvízi biztonságot. Az eljárással elérhető, hogy a jelenleg inváziós növényekkel fertőzött területeken az eredeti állapot visszaálljon. Az intézkedések hatására az adott terület biológiai sokfélesége növekszik, ami egyúttal az érintett területek értékének növelését is jelenti. A folyamatban lévő klímaváltozás hatásainak mérséklése elérhető azáltal, hogy a projekt megvalósítása hozzájárul a vizes területek egyre fogyatkozó vízkészleteinek megőrzéséhez. A legeltetéssel különleges minőségű mindenfajta szermaradványtól mentes szürke marha és bivalyhúst lehet előállítani, amely mint prémium minőségű termék hazai és nemzetközi piacokon magas áron értékesíthető.