Magyar tarsza (Isophya costata)

Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)

Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)

Havasi cincér (Rosalia alpina)

Gyászcincér (Morimus funereus)

Füstös ősziaraszoló (Lignyoptera fumidaria)

Anker - araszoló (Erannis ankeraria)

Csüngő araszoló (Phyllometra culminaria)

Nagy tűzlepke (Lycaena dispar rutila)

Csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria)

Vértesi csuklyásbagoly (Cucullia mixta lorica)

Réticsík (Misgurnus fossilis)

Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)

Vöröshasú unka (Bombina bombina)

Mocsári teknős (Emys orbicularis)

Bölömbika (Botaurus stellaris)

Törpegém (Ixobrychus minutus)

Bakcsó (Nycticorax nycticorax)

Üstökösgém (Ardeola ralloides)

Kis kócsag (Egretta garzetta)

Nagy kócsag (Egretta alba)

Vörösgém (Ardea purpurea)

Fekete gólya (Ciconia nigra)

Fehér gólya (Ciconia ciconia)

Batla (Plegadis falcinellus)

Kanalasgém (Platalea leucorodia)

Darázsölyv (Pernis apivorus)

Rétisas (Haliaeetus albicilla)

Kígyászölyv (Circaetus gallicus)

Barna rétihéja (Circus aeruginosus)

Hamvas rétihéja (Circus pygargus)

 Parlagi sas (Aquila heliaca)

Ez a faj szerepel a Pro Vértes és a Vértesi Natúrpark logóján.

Kék vércse (Falco vespertinus)

Kerecsensólyom (Falco cherrug)

Haris (Crex crex)

Gulipán (Recurvirostra avosetta)

Ugartyúk (Burhinus oedicnemus)

Fattyúszerkő (Chlidonias hybrida)

Kormos szerkő (Chlidonias niger)

Uhu (Bubo bubo)

Szalakóta (Coracias garrulus)

Hamvas küllő (Picus canus)

Kékbegy (Luscinia svecica)

Kis őrgébics (Lanius minor)

Közönséges denevér (Myotis myotis)

Ürge (Spermophilus citellus)

Vidra (Lutra lutra)

Öves szkolopendra (Scolopendra cingulata)