Legendák, történelmi érdekességek

 

A Vértesben sok szépség, érték, műemlék, látnivaló, legenda vesz körül bennünket. Nézzünk magunkba: miközben járunk - kelünk a világban, ismerjük - e ezeket ? Mennyit tudunk szűkebb hazánkról ?

 

 

 

Alkategóriák

Amiről a nevek mesélnek

Megismerkedhetünk a Vértes név eredetének legendáival, településeinek gazdálkodásának néprajzi jellegzetességeiről árulkodó falucsúfolókkal és néhány néprajzi, nyelvi szempontból érdekes, több helyütt előforduló helynév emlékével.

Föld alatti folyosók, barlangok legendái

Szinte minden vértesi és mezőföldi településsen fellelhetők az alagutakkal, barlangokkal kapcsolatos legendák, amelyeket a löszön épült településeknél legtöbbszöt pincék, házak vagy esetleg őskori települések földbe vájt építményeinek megtalálása táplált. Ezekről a legendákról olvashatunk itt.

Vértes környéki legendák

A legendák hagyományosan a szentek csodáira szolgálnak bizonyítékul, megörökítik életük eseményeit másrészt nevelő célzatú olvasmányok is lehetnek. Élnek modern legendák is, melyek nem bizonyítható, de népszerű hatást kiváltó félig igaz történeteket takarnak. A Vértes és környékén is akad ezekből jópár, amiket fennmaradt írásos emlékek és szájhagyomány útján terjedő történetek támasztanak alá. Vegyük hát sorra környékünk legendáit.

Kultúrális rendkívüli események

Szerencsénkre nemcsak földrengések, járványok s a legkülönbözőbb szerencsétlenségek jelentettek elődeink mindennapjai között rendkívüli eseményeket, hanem voltak ugyan meghökkentő – cseppet sem hétköznapi, – de pozitív események is. Lássunk ezek közül is párat!