Harcok - Várak - Regék

A tatárjárás után kiépült dunántúli erődítmények sorában fontos összekötő láncszem szerepét töltötték be a Vértes várai. Sajnos ezeknek ma már többnyire csak romjait, gyakran pedig hűlt helyét találjuk. Továbbélnek viszont a hozzájuk kötődő mondák és regék, melyek napjainkig megőrizték múltunk egy-egy darabkáját, így segítségükkel életet varázsolhatunk a sűrű erdőségben elénk bukkanó, büszkén emelkedő, vagy omladozó romok köré.