Kultúrtörténeti értékek és védelmük

Múzeumok, tájházak, emlékszobák

A Vértesi Natúrpark célja a terület természeti és a kultúrtörténeti értékeinek hosszú távú megőrzése és védelme, ezért az ide látogató turisták múzeumokban, tájházakban ismerkedhetnek meg a történelem jeles képviselőivel, a népi építészet csodálatos remekműveivel, a  már-már eltünő életformákkal és népi mesterségekkel.


 

 

Harcok - Várak - Regék

A tatárjárás után kiépült dunántúli erődítmények sorában fontos összekötő láncszem szerepét töltötték be a Vértes várai. Sajnos ezeknek ma már többnyire csak romjait, gyakran pedig hűlt helyét találjuk. Továbbélnek viszont a hozzájuk kötődő mondák és regék, melyek napjainkig megőrizték múltunk egy-egy darabkáját, így segítségükkel életet varázsolhatunk a sűrű erdőségben elénk bukkanó, büszkén emelkedő, vagy omladozó romok köré.

 

 

Műemlékvédelem

A természetvédelmi munka mellett a Pro Vértes fontosnak tartja a Vértes térségében található jelentős kulturális értékek, műemlékek megóvását, szükség esetén újjáépítését. Az eredeti formájukban helyreállított létesítmények egykori, illetve mai kor követelményeinek megfelelő újszerű hasznosításával hosszú távú fenntartásukhoz és megőrzésükhöz kíván hozzájárulni. 
 

 

 

Hagyományok, mesterségek

A Vértesi Natúrpark településeinek lakossága hagyománytisztelő emberek, ezért még napjainkban is folytatják a már-már kihaló félben lévő mesterségeket és gyakorolják népszokásaikat,  őrzik hagyományaikat.


 

 

 

Népi építészet

Vérteskozma

A Vértes szívében, erdővel borított dombok ölelésében fekszik a szabadtéri néprajzi múzeumok hangulatát idéző, védett műemlékfalu. Egyetlen utcája – amelyet 60-70 porta szegélyez – a völgyből indul, és a domboldalra kapaszkodik fel.


 

 

Jeles napok

Ez a fejezet naptári rendben január 1-jétől december 31-ig ad áttekintést a magyar paraszti élet jeles napjaihoz és ünnepeihez fűződő népszokásokról és hiedelmekről. Noha a jeles napok valamilyen szent vagy Jézus életének hagyományosan kialakított ünnepeihez kapcsolódnak, ebben a fejezetben nem a vallási, hanem a néphit- és szokásbeli vonatkozásaikat mutatjuk be.