Néprajz, kultúra

 

 

Alkategóriák

Eltűnő életformák, ősi mesterségek

 

A Vértes környékének földrajzi és történelmi adottságokból következő településszerkezete meghatározta az ott élők megélhetési, foglalkozási lehetőségeit is. A gyűjtögető, halászó életmódnak, valamint az ősi állattartásnak, az erdei legeltetésnek, a makkoltatásnak, valamint a sziklás, kopár juhlegelők hasznosításának emlékét legnagyobbrészt a ma már csak a számos helyen fellehető földrajzi nevek őrzik. A török kor után a vissza-, illetve betelepülő népesség szempontjából egészen a második világháborúig szinte a mezőgazdaság volt a meghatározó jelentőségű, megélhetést biztosító tevékenység. Mindemellett a Vértes területén erdei munkával, alapanyagok és ipari alapanyagokként alkalmazott termékek gyűjtögetésével, házi faiparral, bányászattal, mész- és szénégetéssel, valamint hamuzsírfőzéssel foglalkoztak. A hegylábi kiterjedt mocsár- és lápvilág ősi hasznosításának – halászat, csíkászat, pákászat – emlékei is fennmaradtak. Lássuk hát sorjában e mára eltűnő tevékenységek egykori emlékeit.

A gazdálkodás néprajzi vonatkozásai

 

A mezőgazdaság csak egyes ritka vagy mára eltűnő ágait mutatjuk be, illetve azokat a gazdaságtörténeti résztől elkülöníthető tevékenységeket, szokásokat, emlékeket, különlegesen gazdag társadalmi tevékenységeket, szokásokat tárgyaljuk, amelyek egyes növények termesztéséhez vagy bizonyos állatok tenyésztéséhez kötődtek.

A tisztes ipar emlékei

 

Az iparosembereknek a munka tisztességes elvégzése nemcsak becsületbeli ügy volt, de erre törvényi előírások is kötelezték őket. Nem véletlenül hangzott így a jelmondatuk: „Isten áldd a tisztes ipart!”

 

Jeles napok

Ez a fejezet naptári rendben január 1-jétől december 31-ig ad áttekintést a magyar paraszti élet jeles napjaihoz és ünnepeihez fűződő népszokásokról és hiedelmekről. Noha a jeles napok valamilyen szent vagy Jézus életének hagyományosan kialakított ünnepeihez kapcsolódnak, ebben a fejezetben nem a vallási, hanem a néphit- és szokásbeli vonatkozásaikat mutatjuk be.

 

 

Február
Február 6.
Február 19.
Február 24.
 
Március
Január 15.
Január 18-21.
Január 22.
 
Április
Február
Húsvéthétfő
 
Május
Orbán napja
Január
Január
Január
 
Június
Február
Február
Február
Február
 
Július
Január
Január
Január
Január
 
Augusztus
Február
Február
Február
Február
 
Szeptember
Január
Január
Január
Január
 
Október
Február
Február
Február
Február
 
November
Január
Január
Január
Január
 
December
Február
Február
Február
Február