(Zámoly, 1795. január 7. – Heves, 1890. október 25.)

mezőgazdász, geodéta, a MTA levelező tagja, az első magyar népdalgyűjtők egyike

Alsóbb iskoláit szülőfalujában és Pápán, a felsőbbeket Pesten végezte, 1821-ben mérnöki oklevelet szerzett. Volt uradalmi és tiszteleti mérnök. 1828-tól Heves megyében élt, az egri káptalan és csakhamar báró uradalmi, illetve Heves megye tiszteleti mérnöke lett. 1832. március 9-én a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, földészeti és kertészeti szenvedélye következtében pedig 1833-ban a frauendorfi kertmívelő társaság tiszteleti tagjának választotta. Kéziratban maradt népdalgyűjteményében 246 dalszöveg található, a dallamaikkal együtt. Főként zenei érdeklődése szerint gyűjtötte a dalokat, előszavának egyes filológiai megállapításai napjainkban is helytállnak. Javasolta, hogy a magyar népdalok mérték (syllabus) szerint legyenek csoportosítva, ennek ötlete a nemzetközi tudományban csupán két generációval később vetült fel első ízben (https://hu.wikipedia.org/wiki/Cserna_J%C3%A1nos_(mez%C5%91gazd%C3%A1sz).

Szerző: Schüller-Szöllősi Eszter & Viszló Levente