(Visk, 1822. szeptember 22. – Karlsbad, 1886. május 12.)

teológiai doktor, apátkanonok

A pesti piarista gimnázium elvégzése után a tudományegyetem bölcsészhallgatója volt, majd 1840-től a székesfehérvári egyházmegye kispapja. A teológiát a bécsi Pázmáneum növendékeként Bécsben végezte. A Szabolcs vármegyei Muranicson szentelték pappá 1845. október 5-én, majd Szigetújfalun káplán. 8 hónap múlva Bécsbe küldték az Augustineumba, ahol 1848. július 31-én teológiából doktorált. Hazatérve, a szabadságharc kezdetén a horvát önkéntesek közé állt, de a schwechati csata után visszatért egyházmegyéjébe. Vértesbogláron lett káplán, de 1849. augusztus 17-én a magyar kormány kiáltványának kihirdetése miatt a fölizgatott nép bevádolta, a császári seregek Streith Miklós plébánossal együtt elfogták, majd a katonai törvényszék javai elvesztésére és 15 év börtönre ítélte (http://lexikon.katolikus.hu/K/K%C3%B6nig.html).

Szerző: Schüller-Szöllősi Eszter & Viszló Levente