(Mór, 1791. november 30. – Buda, 1848. szeptember 28.)

császári és királyi altábornagy, móri és zámolyi birtokos

Rövid ideig tartó, de jelentős szerepet játszott az 1848–1849-es magyar szabadságharc történetében.

Lamberg Ferenc Fülöp (1791. november 30., Mór - 1848. szeptember 28., Buda) vértesi földbirtokos, aki katonai pályára lépett, altábornagy, pozsonyi hadosztályparancsnok. Korának egyetlen olyan tábornoka, aki a reformkor hazafias szellemében magyarul könyvet írt, és hazájának ügyét a külföld előtt írásban is képviselte. Ezért még tudományos akadémiai tagsága is szóba került (bár nem valósult meg). Mindenki, aki ismerte, becsületes hazafinak tartotta. Magyar nyelvű könyveket is írt. Egyikben - melyben elsőnek használta a honvéd szót - azt sürgette, hogy a magyar nemesség a haza érdekében mondjon le kiváltságairól. Gondolkodásának jellemzésére hadd álljon itt egy idézet, amelyet egyik könyvének befejezéséül írt: „bár lenne azon szép és egyedül óhajtott jutalmam, hogy kedves hazám jövendő jólétére én is valamit tettem”.

Szerző: Viszló Levente