(Csákvár, 1825. december 25. – Milwaukee, 1903. március 23.)

magyar honvédfőhadnagy, százados az amerikai polgárháborúban

Vértesy János Csákváron született, majd az 1848–1849-es szabadságharcban főhadnagyi rangban számos nevezetes csatában vett részt, köztük a pákozdi, a váci és a debreceni csatákban. A világosi fegyverletétel után bekényszerítették az osztrák hadseregbe, de Pulszky Ferenc és az angol comittee segítségével sikerült megszöknie. Svájcon, Párizson, Londonon át 30 főnyi emigráns társával kijutott végül az Amerikai Egyesült Államokba, 1852 május 1-jén érkezett New Yorkba. Amerikában polgári foglalkozás után kellett néznie, ennek érdekében a New York államban lévő Troyban, egy gyógyszertárban dolgozott, kitanulta a gyógyszerészeti szakmát, majd a michigeni Saginaw-ban orvosi vizsgát tett. 1859-ben Milwaukee-ban (Wisconsin), majd Daytonban (Ohio) telepedett le és orvosi gyakorlatot folytatott. Polgári életformájából Abraham Lincoln elnök felhívása mozdította ki, nyugodt polgári életét felcserélte a harci zajra. Önként tette ezt szabadságeszményeitől vezérelve, meg volt győződve arról, hogy a szabadság az egész világ közös kincse, nem egyetlen nemzeté. Harcolt a rabszolgák felszabadításáért, s az egységes Amerikai Egyesült Államokért, amelyből akkor éppen kiváltak a déli államok. Az amerikai polgárháborúba 1862. augusztus 11-én állt be, a 106. számú ohioi önkéntes gyalogezredbe, majd a columbusi 51. számú ezredben volt százados. 1865. június 29-én szerelt le Nashville-ben (Tennessee). Az amerikai polgárháború után Milwaukee-ba tért vissza, ott nyitott gyógyszertárat. Tevékenysége nagyobb anyagi sikert nem hozott, ezért 67 éves korában, 1882. június 17-én kérte felvételét a milwaukee-i öreg katonák otthonába, fel is vették. Innen írt szépen megfogalmazott magyar nyelvű levelet a Szabadság című clevelandi (Ohio) lapnak, e levélből ismerjük élettörténetét. A katonai otthonban halt meg 1903. március 23-án, 78 éves korában. Az otthon temetőjében, a milwaukee-i Wood nemzeti temetőben helyezték örök nyugalomra.

Szerző: Schüller-Szöllősi Eszter & Viszló Levente