LIFE program (2014-2020)

A LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement) az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz, amelyet 1992-ben hoztak létre. A LIFE program 2007-ben részben átalakult, és 2013-ig LIFE+ program néven valósult meg. A 2014-2020 európai uniós pénzügyi időszakra vonatkozó, megújult LIFE programról szóló 1293/2013/EU rendelet 2014. január 1-én lépett hatályba. A teljes LIFE program összköltségvetése a hét évre 3,4 Mrd euró. A rendelet több újdonságot és változást eredményez a LIFE+ programhoz képest. Az egyik fő újdonság, hogy a program két, külön költségvetéssel rendelkező alprogramból áll. A LIFE Környezetvédelem alprogramra 2 592,5 millió euró, a LIFE Éghajlat-politika alprogramra 864,2 millió euró hétéves pénzügyi keretet határoz meg a rendelet. További új elem, hogy terveket, stratégiákat, illetve programokat megvalósító, nagyléptékű, ún. integrált projektekre is lehet pályázni. A LIFE Környezetvédelem alprogramban három területen pályázhatnak az érdeklődők: „Természet és biodiverzitás”, „Környezet és erőforrás-hatékonyság", valamint „Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás”. A LIFE Környezetvédelem alprogram költségvetésének min. 55%-a a „Természet és biológiai sokféleség” témakörben kerül felhasználásra, mely kiemelt terület fő célja a korábbiakhoz hasonlóan a madárvédelmi irányelv (2009/147/EK) és az élőhelyvédelmi irányelv 92/43/EGK) végrehajtásának, különösen a Natura 2000 hálózat megvalósításának elősegítése.  Emellett kiemelt cél a biológiai sokféleség megőrzéséről szóló, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia végrehajtásának támogatása is. A LIFE program a 2014-2017 időszakban a projektek költségvetésének maximum 60%-át biztosítja. A „LIFE-Természet” pályázatok esetén kivételesen ez az arány a 75%-ot is elérheti: az élőhelyvédelmi irányelv szerint kiemelt jelentőségű élőhelyek vagy fajok, illetve – a madárvédelmi irányelv alapján létrejött Ornis Bizottság véleménye alapján – a kipusztulás által veszélyeztetett madárfajok esetében. A LIFE rendelet alapján a Bizottság a tagállamok bevonásával többéves munkaprogramot készít. A 2014–2017. évi  munkaprogram tartalmazza többek között a finanszírozási típusok és kiemelt területek közötti költségelosztást, a bírálati kritériumokat, valamint a „hagyományos” projektekre vonatkozó kiemelt projekttémákat.

Kerecsen life