Balás Jenő a gánti bauxitbányák felfedezőjének egyénisége, nyughatatlan, kutató természete már sokak érdeklődését felkeltette. Életpályájának eseményeiről két játékfilmet is készítettek. Sorsa tragikus, krimibe illő fordulatainak felhasználásával írta meg Szűcs Dénes: ,,Öngyilkosság? a Kaszinó utcában'' című bűnügyi regényét.

A székely származású Balás Jenő bányamérnök az első világháború utáni nehéz körülmények között kezdte meg életpályáját, amikor a területének kétharmadát elvesztő, legyőzött országnak új életlehetőségekre, új fejlődési irányokra volt szükséges. Balás Jenő felismerte, hogy: ,,az emberiség történetében oly nagy szerepet játszó természeti kincseknek nemzetsorsokat irányító hatása van.,, Megszállott lelkesedéssel látott hozzá az ásványkutatáshoz, és a gánti bauxit felfedezésével valóban óriási vagyonhoz juttatta az országot. Természetesen elsősorban a saját szerencséjét hajszolta, a meggazdagodás vágya fűtötte de világosan látta, amint egy cikkében írja - ,,minél nagyobb bauxittermelés folyik, annál több exisztencia jut kenyérhez, annál több mellékiparág indul fejlődésnek. Alumíniumtermelésünk életre hívja az állandóan szorgalmazott energiatelepeket, módosul, átalakul, tökéletesedik közlekedésünk, egész kultúránk."

A nagy célokért lelkesedő ébren álmodó kutató a felfedezett bauxittelepek áron aluli eladásából kapott összegeket újabb és újabb költséges kutatásokba fektette, egészen a teljes elszegényedésig. Közben az egyre fejlődő repülőgépiparnak köszönhetően, az alumínium érce, a bauxit stratégiai jelentőségű nyersanyaggá vált, és megindult a második világháborúra készülő nagyhatalmak versengése, a legfontosabb bauxitlelőhelyek birtoklásáért. 1938. március 6-án hírül adták az újságok, hogy Balás Jenő, a gánti bauxit- előfordulás felfedezője öngyilkosság következtében elhunyt. Közeli ismerőseit nagyon meglepte a hír, mivel néhány nappal előbb még lelkesen beszélt terveiről, és személyiségétől idegennek érezték még a gondolatát is, hogy önkezével vessen véget életének. A haláleset körülményeinek kiderítésére indított vizsgálatot lezárták, a legfontosabb tanú hamarosan véletlenül bekövetkezett közlekedési baleset áldozat lett. De mi történt, mi történhetett valójában? Ezt a rejtélyt próbálta kibogozni Szűts Dénes a bűnügyi kisregény keretében. Az 1960-as évek végén játszódó regény cselekményének középpontjában Szász Dániel egy intellektuális beállítottságú újságíró áll, aki az 1938-ban elhunyt Balátai Jenő bauxitkutató és felfedező lányát vette feleségül. Balátai Jenő alakját Balás Jenő életpályája alapján rajzolta meg az író. Az újságíró vej a családban hallott legendák hatására, szenvedélyesen érdeklődni kezd nagyhírű apósa ellentmondásos személyisége, és 30 évvel korábban bekövetkezett halála iránt, mert egy regényben szeretne emléket állítani a hírneves felfedezőnek. A felmerülő megoldatlan kérdések hatására Szász Dániel érdeklődése szinte a megszállottságig fokozódik, valóságos nyomozásba kezd az igazság kiderítése érdekében. A cselekmény színhelye egy Adriai-tenger melletti üdülőhely, ahol az újságíró jutalom üdülésen tartózkodik családjával, és ahová véletlennek tűnő módon, megérkeznek azok a személyek is, akik Balátai Jenő 30 évvel korábbi halálával valamilyen összefüggésbe hozhatok. Szász Dániel kalandos, izgalmas nyomozása eredményeképpen, végül fény derül Balátai Jenő rejtélyes halálának körülményeire. Balátai az általa felfedezett új bauxitlelőhelyek eladásáért ekkor már valóban méltó árat szeretett volna kapni, ezért tárgyalásba bocsátkozott az összes szóbajöhető vevővel. A német ügynökök a fasiszta Németország háborús céljaihoz akarták megszerezni a bauxitlelőhelyeket. Mivel az amerikai ügynökök nagyvonalú árajánlatával nem tudták felvenni a versenyt, öngyilkosságnak álcázva az esetet, megölték Balátai Jenőt, hogy örökösétől, a német származású feleségétől könnyebben megszerezhessék a bauxit-kitermelés jogát. Felmerülhet a kérdés, hogy a regényben szereplő történet hogyan hozható kapcsolatba a mintakép Balás Jenő halálával? Nyilvánvaló, hogy a titkosszolgálatok - ahogy ez nevükben is szerepel - úgy dolgoznak, hogy akciójukra soha ne derülhessen fény. Balás Jenő haláláról is annyit tudhatunk bizonyosan, amennyi a korabeli dokumentumokban megjelent. Irodalmunk viszont gazdagabb lett egy legendával, mely a vértesi bauxitlelőhelyek felfedezőjének haláláról szól.