Szent Mihály napja (szeptember 29.)

Mihály a néphagyományban: 

„Kikeletkor, Szent György napkor
Minden ember lehet pásztor,
De már ősszel, számadáskor
Az az ember, ki beszámol.”

Őszi évnegyedelő nap Mihály napja, s egész  Európa-szerte ismert pásztorünnep. Ezen a napon hajtják be a legtöbb állatot a faluba, ekkor lépnek szolgálatba az új pásztorok. Bérfizető, pásztorfogadó napnak is tartották Mihály napját. Szent Mihály napja az egész magyar nyelvterületen a gazdasági év nevezetes fordulópontjának számított, és a pásztorszerződéseknél nagy szerepet játszott. A Szent György napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották haza. Ez a nap a pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpont ja is volt. A Hortobágy vidékén Mihály nap volt számukra a legnagyobb ünnep, amikor mulatságokat, bálokat is rendeztek. Egyes helyeken e reggel a templom körül gyülekeztek a pásztorok. Majd miután a szentmisén megkapták a pap áldását a munkájukra és a következő gazdasági évre, felkeresték leendő gazdáikat, ahol ünnepi lakoma és áldomás mellett kötötték meg az új szerződéseket. A hagyomány szerint ezen a napon hajtják be a legelőről az állatokat a téli szálláshelyre.  Mihály napja  a pásztorok elszámoltatásának és szegődtetésének időpontja is.   A pásztorok Csíkban még ma is ekkor térnek vissza a havasokról a jószággal. A juhászok is ilyenkor adják át a juhokat a gazdának, s kapják meg a bérüket. Időjárásjósló napnak is tartották, mert ha Mihály itt találja a fecskéket, akkor  kellemes meleg  ősz várható.  A pásztorok az állatok viselkedéséből jósoltak az időjárásra. Ha Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók összefeküdtek, hosszú, erős telet vártak, ellenkező esetben enyhét.
Bácskában úgy mondják: Szent Mihálykor keleti szél Igen komoly telet ígér.  Azt mondják: "Szent Mihály lova deres, behozza a telet!"
Szeptember 29. után már nem kell a fűnyírót használnunk, állítólag ekkortól  nem nő a fű, mondják is: „Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehetne kihúzni a füvet,” vagy "Szent Mihály-nap után egy icce víz, két icce sár." „Aki Szent Mihály nap után szalmakalapban jár, attól nem kérdenek tanácsot.”  Egy göcseji mondás szerint Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet. Vagyis aki Szent Mihály nap után is úgy öltözik, mint nyáron szokott, az nem lehet okos ember. Általában e nappal kezdődött a kukoricatörés, és egyéb őszi munkák. "Áldott a Szent György, átkozott a Szent Mihály!" - sóhajtották ilyenkor már a hajdani gatyás atyafiak a közelgő nemszeretem napokra gondolva, búcsúzkodván a két jeles dátum között eltelt, mezítlábas nyáridőtől.
Kezdődött viszont a szüret, országszerte híresek voltak a Mihály-napi vásárok, és a lakodalmak őszi évadját is Borszűrő Szent Mihály nyitotta. Ettől kezdve számították a kisfarsangot, amely egészen Katalin napig tartott. Ekkor kezdődik a lakodalmak őszi időszaka. A legény éppen Szent Mihály napján vitte el a  jövendőbelijének a jegykendőt, ha még a kisfarsang idején meg akartak esküdni. Ekkor még lehetőség volt arra, hogy a szabadban főzzenek és táncoljanak, esetleg a szabadban felállított asztaloknál étkezzenek,  hiszen a kis falusi házak nem voltak alkalmasak a nagy vendégsereg befogadására.  Mihály napja az őszi időszak ’hivatalos’ kezdő- s a természetbeni szolgáltatások teljesítésének határnapja, egyben keresztény jócselekedetként a szegények megvendégelésének, a „szegényetetésnek” ideje is. E napon gyakran vásár is volt, a pásztorok ilyenkor egészítették ki a felszerelésüket.

Szent Mihály arkangyal ünnepe/ mérlegeli tetteinket:
A keresztény vallásban Szent Mihály arkangyal a mennyei seregek fejedelme, az Utolsó Ítélet arkangyala, s a keresztény katonák patrónusa is. A haldoklókat oltalmazza, ő vezeti át a másvilágra. Oltalmára bízzák a halottat, amikor a Szent Mihály lova néven emlegetett ravatalra téve, utolsó útján a sírhoz kísérik. A szólás szerint aki meghalt, azt megrúgta a Szent Mihály lova.

(A temetés védőszentjeként tisztelték Szent Mihályt)

Keresztény megközelítés
A régi magyar hagyomány szerint szeptember 29. Szent Mihály ünnepe, Mihály a zsidók őrangyala, míg a keresztények a mennyei seregek vezetőjének tartották. Szent Mihály (Mihály arkangyal) egyike a 7 arkangyalnak (főangyalnak), ő a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan. Neve a héber "mi ká él" ki olyan, mint az Isten? kifejezésből ered.

A zsidó és az erre épülő keresztény hagyomány szerint Szent Mihály arkangyal, az Istenhez hűséges angyalok vezére, akik Isten oldalán állnak a lázadó angyalok azaz a gonosz lelkek elleni harcban.

Védelmező és patrónus
Mihályt számtalan titulussal és feladattal ruházták fel az idők folyamán.: az ősi hagyomány szerint az arkangyal a keresztény katonák patrónusa, a világ végén pedig ő fog harcolni minden hívő keresztény lélekért, hogy kiragadja őket a sátán hatalmából. Szent Mihály egyúttal a haldoklók oltalmazója, aki segít itt hagyni a földi világot, átkíséri a lelkeket a túlvilágra. Ehhez a jelenséghez kapcsolódik a Szent Mihály lova elnevezés. Innen a magyar néphagyományban a Göncölszekér másik neve, a Szent Mihály szekere, sőt a tejút egyik középkori neve Szent Mihály útja. Az Utolsó Ítélet angyalaként ő teszi a mérlegre az ember jócselekedeteit és gonoszságait.

Legendárium
A Szent- Mihály legendák egyike szerint az angyal első jelenése az olaszországi Garganó hegyéhez kötődik: eszerint a 495. esztendőben egy dühös gazda üldözőbe vette megvadult bikáját, ami bemenekült egy hegyi barlangba. A gazda hiába próbálta lenyilazni az állatot, a nyilak folyton célt tévesztettek. Miután az esetről tudomást szerzett a város püspöke, háromnapos böjtöt és könyörgést rendelt el. Ezt követően Mihály arkangyal megjelent a püspöknek és közölte, hogy ez a barlang az ő szent helye. Száz évvel később hatalmas pestisjárvány dúlt Rómában, ezért Nagy Szent Gergely pápa vezetésével körmenet indult a Szent Péter bazilikához, hogy Isten irgalmáért esedezzenek. Állítólag ekkor újra megjelent Szent Mihály arkangyal az Angyalvár fölött és kardját visszadugta a kardhüvelybe. A pápa úgy vélte, hogy ez a jelenés csak arra utalhat, hogy a járványnak hamarosan vége. És valóban így lett: mikor pedig véget ért a pestis a pápa az erődítmény tetejére egy kápolnát építtetett. Ezt később Szent Mihály arkangyal bronzszobrára cserélték.

Európa másik Mihály kultuszhelye Mont Saint Michael Normandiában. Itt 708-ban jelent meg az arkangyal Avranches püspök álmában és megparancsolta neki, hogy tiszteletére egy sziklaszigeten kápolnát építsen. De az égi seregek vezére, Szent Mihály hiába jelent meg Aubertnek, a püspök először engedetlennek bizonyult és nem az égi intés szellemében járt el. Ezért az arkangyal megjelent másodszor is. Akkor aztán egyértelmű jelet hagyott, és ahogy figyelmeztetően megkocogtatta az idős férfi fejét, mutatóujjával lyukat égetett a püspök kalapjába. Ez végre tettre sarkallta a lomha, ámbár derék atyát és 708. október 16-án fel is szentelték a kolostor első templomát.