A Márkushegyi Bányaüzem

Hazánk egyetlen működő mélyművelésű szénbányája az energetikai szén termelésével az Oroszlányi Erőmű alapanyag-ellátását biztosítja. Az éves termelési mennyiség 9 PJ hő, mely évi 0,75 millió tonna energetikai szén felszínre juttatását jelenti. A teljes szénfeldolgozási technológiai mű, a környezeti hatások mérséklésére – Európában egyedülálló módon –, a föld alatt üzemel, innen már minőségileg és mennyiségileg beállított termék kerül a külszínre, majd külszíni szalagpálya-rendszeren az Oroszlányi Erőműbe.

Az Oroszlányi Erőmű

A 240 MW beépített teljesítményű erőmű működési engedélyét a Magyar Energia Hivatal 2020-ig adta ki. 2005-től aműködés feltétele volt a környezetvédelmi retrofi t megvalósítása. A magyar és az uniós előírások értelmében ugyanis 2005. január 1-jétől megengedhetetlen a káros anyagok korlátot meghaladó levegőbe bocsátása. Ezért 2002-ben megkezdődött a nedves mészkő-gipsz technológiával működő füstgáz-kéntelenítő létesítése. Mára kéntelenítővel felszerelt, nagy rendelkezésre állással és alacsony szennyezőanyag-kibocsátással üzemelő, kapcsolt hő- és villamos termelésű erőművel rendelkezik a Vért. Az erőműből történik Oroszlány és Bokod távhőellátása.

Biomassza

Egy hőerőműben az energiaátalakítási folyamat a tüzelőanyag elégetésével veszi kezdetét. Ehhez Oroszlányon négy kazánt üzemeltetnek. Az oroszlányi kazánokat alapvetően szénpor eltüzelésére alakították ki, de 2006-tól az 1-es kazánban és 2008 májusától a 2-es kazánban a szénpor tüzelése mellett – a kazán alján kialakított ún. fl uid ágyban –, megújuló energiahordozók is tüzelhetők a tüzelőhő 30%-áig. (Az eltüzelt biomassza faaprítékot, valamint mezőgazdasági melléktermékeket, pl. szalmát jelent  elsősorban.) A folyamatos fejélesztések erdeményeképpen a boimassza arányát jelentősen, 50 % fölé kívánjuk emelni.

Vért jövőkép

A Vért működőképességét megalapozó jogi, környezetvédelmi, gazdasági, humánpolitikai háttér rendezett. Azonban a nemzetközi pénzügyi válságra adott válaszként hatékonyságnövelő programot kell végrehajtani. Ennek eredményeként - véleményünk szerint - a termelés 2014. december 31-ig minden bizonnyal fenntartható.

Ennek alappillérei:

• A blokkok működési engedélye (2020) és az azt alátámasztó műszaki állapot, az úgynevezett maradék élettartam (2020) tartós működőképességet tesz lehetővé.

• A világszínvonalú kéntelenítő megépítésével a tüzeléstechnikai és a kazán fl uid átalakítások révén nemcsak a környezetvédelmi normák teljesítése, hanem egyéb gazdaságosan elégethető tüzelőanyagok bevitele is lehetővé válik.

• A cég villamosenergia-termelésének önköltsége alapján a magyar villamosenergia-rendszer biztos tagja.

• A hazai energiahordozó az ellátásbiztonság stabil szereplője, amely a térségi foglalkoztatás egyik bázisa is.

• A széntüzelésű erőművek nagy lehetősége az ún. együttégetési program; gazdasági és környezetvédelmi előnyöket ad a biomasszák tüzelése.

• Nagy távlatai lehetnek a kedvező árú mezőgazdasági hulladékok felhasználásának, a szénnel történő együttégetésnek.

• Az Oroszlány és Bokod távfűtésének biztosítása és várható bővülése alapot ad a kogeneráció további fejlesztésének. 

Az erőmű tartós megújítását biztosíthatja egy olyan beruházás, amely a rendelkezésre álló energiaforrásokra alapozva (pl. szén, biomassza és akár hulladék) mielőbbi belépéssel, 30 éves élettartamra, hazai energiahordozóval az üzleti tervszámítások szerint gazdaságos működést mutat.

Bányászati és Kohászati Lapok online