Hagyományok, mesterségek

A Vértesi Natúrpark településeinek lakossága hagyománytisztelő emberek, ezért még napjainkban is folytatják a már-már kihaló félben lévő mesterségeket és gyakorolják népszokásaikat, őrzik hagyományaikat. A Vértes területén erdei munkával, alapanyagok és ipari alapanyagokként alkalmazott termékek gyűjtögetésével, házi faiparral, bányászattal, mész- és szénégetéssel, valamint hamuzsírfőzéssel foglalkoztak. A hegylábi kiterjedt mocsár- és lápvilág ősi hasznosításának – halászat, csíkászat, pákászat – emlékei is fennmaradtak. Lássuk hát sorjában e mára eltűnő tevékenységek egykori emlékeit.